Dôležité info

  • Podľa Schallovej stupnice dosahuje táto ferrata obtiažnosť C – ťažká a nie je vhodná pre deti do 6 rokov.
  • V prípade vážneho úrazu, uviaznutia, alebo akýchkoľvek zdravotných problémov sa treba obrátiť na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby 18 300.
  • Jednotlivé úseky ferraty sú označené tabuľami s názvom miesta a číslom, čo v prípade úrazu výrazne uľahčí lokalizáciu postihnutých.
  • Ferrata HZS je z dôvodu ochrany prírody v čase od 1. novembra do 14. júna uzavretá. V prípade porušenia zákazu môže byť pracovníkom NP Slovenský raj, prípadne Stráže prírody uložená bloková pokuta vo výške 66 €.
  • Ferrata je jednosmerná – výhradne v smere zdola nahor.
  • Prechod Ferratou HZS je spoplatnený sumou 5€.
  • Aj v prípade pekného počasia treba rátať s tým, že v rokline je mokro a navyše viaceré úseky treba prechádzať po vode, čomu treba prispôsobiť hlavne vašu obuv.
  • V prípade búrky, alebo dlhotrvajúcejších dažďov treba rátať s vysokou vodnou hladinou a plánovaný prechod roklinou radšej odložiť.
  • Návštevníkom ferraty odporúčame, aby boli patrične poistení. Výhodné celoročné a celosvetové poistenie si môžete registrovať na stránkach https://alpenverein-slovensko.sk/